Veelgestelde vragen

 • Algemeen
  • Waarom vraagt de assistente naar de reden van de afspraak? Dat is toch privé?

   Dat klopt, de reden waarom u een afspraak maakt bij de huisarts is altijd privé. Echter, de assistente heeft zich, net als de huisarts en andere medewerkers in de praktijk, te houden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat wat u met de betreffende medewerker bespreekt, nooit zonder uw toestemming met anderen wordt gedeeld.

    

   De reden dat de assistente vraagt naar de aard van de klacht, waarvoor u een afspraak maakt, is van praktische aard, de assistente heeft de opdracht van de huisarts om te bepalen:

    

   * of iets wellicht meer (of minder) spoedeisend is

   * of een klacht meer tijd nodig heeft op het spreekuur

   * om hoeveel klachten het gaat, om eventueel meer tijd in te plannen

   * of de assistente u telefonisch advies kan geven

   * of u met deze klacht bij op het asisstentespreekuur terecht kan

   * of u met deze klacht  bij de praktijkverpleegkundige terecht kan

    

   Wij rekenen op uw begrip.

  • Ik wil de huisarts telefonisch spreken, hoe regel ik dat?

   Het is mogelijk om bij de assistente een afspraak te maken voor een telefonisch consult met de huisarts. De assistente zal met u een tijd afspreken. Houdt u er rekening mee, dat u rond die tijd bereikbaar bent. Ook bij het aanvragen van een telefonisch consult, zal de assistente naar de reden vragen: Soms kan zij de vraag zelf beantwoorden of volstaat overleg met de huisarts door de assistente.

  • Waarom kan ik niet bij mijn eigen huisarts terecht?

   Elke huisarts werkt part-time en heeft daarom een huisarts in dienst. Voor dr Kluizenaar is dit dr van Haeff, voor dr Schep is dit dr Roelofs en voor dr Verboom is dit dr Chan. Dit betekent dat op de dagen, dat uw eigen huisarts afwezig is, de andere huisarts spreekuur doet (zie voor de dagen van aan- of afwezigheid: Medewerkers). Soms zijn ze beiden aanwezig. De huisartskoppels kunnen elkaars aantekeningen in uw dossier volledig inzien.

   In geval van vakantie of nascholing, nemen de andere huisartsen waar. U kunt bij hen terecht voor zaken die niet kunnen wachten tot uw eigen huisarts terug is.

  • Ik heb een afspraak bij de huisarts in opleiding. Wat houdt dat in?

   In de praktijk zijn twee artsen in opleiding tot huisarts (Aios) werkzaam. Het kan dus gebeuren dat u een afspraak bij de huisarts in opleiding krijgt aangeboden.

    

   Het gaat altijd om een afgestudeerd arts, die de vervolgopleiding tot huisarts volgt. Dat is een 3-jarige opleiding, waarvan 2 jaar als stage in een huisartspraktijk wordt doorgebracht. Hiervoor wordt samengewerkt met de Universiteit van Utrecht. Afhankelijk van het stadium van de opleiding kan er meer of minder zelfstandig worden gewerkt door de AIOS.

    

   Soms worden consulten op video opgenomen. Daar wordt altijd uw toestemming voor gevraagd en u mag dit uiteraard ook weigeren. De opnames zijn bedoeld om van te leren en worden ook gebruikt om de consultvaardigheden te toetsen.

    

   Soms is de opleider tijdens het consult of de visite aanwezig om direct te observeren. Ook kan een van de huisartsen tijdens het consult geraadpleegd worden.

    

   Dokter Schep en Verboom hebben samen de verantwoordelijkheid voor het werk van een Aios, dokter Kluizenaar en dokter Van Haeff hebben samen ook de verantwoordelijk voor het werk van een Aios.

  • Ik heb moeite de praktijk telefonisch te bereiken. Hoe kan dat?

   Telefonische bereikbaarheid is in de media veel besproken geweest de afgelopen tijd. Ook wij horen weleens dat wij moeilijk te bereiken zijn. Soms bellen er meer mensen tegelijk dan anders. Helaas is moeilijk voorspelbaar wanneer dat is. Wij hebben bijna altijd drie assistentes, die slechts belast zijn met het beantwoorden van telefonische oproepen. Het komt dus voor dat u in de wacht komt te staan. Wij hebben geen middelen en mogelijkheden om het aantal assistentes hiervoor uit te breiden. Wij vragen om uw geduld.

   U kunt echter ook zelf bijdragen aan onze telefonische bereikbaarheid:

   * Houd het gesprek met de assistente kort, in ieder geval niet langer dan nodig is.

   * Als u telefonisch een uitslag wilt opvragen, kunt u dat het best tussen 11.00u en 12.00u of tussen 13.30u en 16.00u doen.

    

   NB Als er sprake is van levensbedreigende klachten, kunt u de spoedlijn bellen. Die wordt binnen 30 seconden opgenomen.

  • Ik heb een verklaring nodig van de dokter. Hoe regel ik dat?

   "Verklaringen" of het geven van medische informatie aan derden, is gebonden aan strikte regels. U kunt hier meer over lezen op: Verwijswijzer

  • Ik heb een klacht. Bij wie kan ik dat melden?

   Informatie over hoe wij in onze praktijk omgaan met uw klacht vindt u hier.

 • Medisch
  • Ik heb een oproep van het bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Bij wie kan ik terecht?

   Voor het laten maken van een uitstrijkje in het kader van het bevolkingsonderzoek, kunt u een afspraak maken op het assistentespreekuur. Onze assistentes zijn allen goed geschoold in het verrichten van dit onderzoek en doen dit meerdere malen per week.

  • Ik denk dat ik een blaasontsteking heb. Wat kan ik doen?

   De volgende klachten kunnen passen bij een blaasontsteking:

   * Branderigheid bij het plassen

   * Vaak plassen

   * Kleine beetjes plassen en niet goed kunnen uitplassen

   * Onderbuikspijn

    

   Herkent u deze klachten of die van een eerdere blaasontsteking, dan kunt u urine opvangen in een schoon (!!) potje of flesje en dit naar de assistente brengen. Kunt u niet direct naar de praktijk komen dan vragen wij u de urine in de koelkast te bewaren tot het moment dat u wel naar de praktijk kunt komen. De assistente zal een vragenlijst met u doornemen en de urine controleren. U hoort dan in principe direct of u een antibioticum kuur krijgt.

   Soms moet de assistente overleggen met de huisarts. Normaal gesproken zal zij diezelfde dag met u de uitkomst van dit overleg bespreken.

  • Wat doen de praktijkverpleegkundigen?

   De praktijkverpleegkundigen hebben de volgende taken:

    

   * Controle van diabetes patiënten

   * Begeleiding bij stoppen met roken

   * Ouderenzorg (u kunt bij hen terecht met praktische vragen rondom zorg(aanvragen))

   * Preventie (voorlichting over en controle van bloeddruk, cholesterol en andere risicofactoren)

   * Het begeleiden van patienten met longproblemen (astma, COPD)

   * Longfunctieonderzoek (spirometrie)

  • Welke medische taken heeft de assistente?

   De assistentes hebben diverse medische taken, die zij kunnen en mogen uitvoeren zonder dat u eerst bij de huisarts bent geweest. Het gaat onder andere om:

   * Oren uitspuiten

   * Gehoortest afnemen

   * Uitstrijkje maken in het kader van het bevolkingsonderzoek

   * Verwijderen van hechtingen

   * Diverse injecties (oa vitamine B12 en de "prikpil")

   * Wratten aanstippen met stikstof (om de week is er stikstof aanwezig).

    

   Enkele medische handelingen kunnen alleen na verwijzing door de huisarts, waaronder:

   * Vaatonderzoek van de benen ("enkel-arm index")

   * Oedeemtherapie ("zwachtelen")

   * Wondcontrole.

    

   U kunt de assistente vragen om hiervoor een afspraak in te plannen. 

   De huisarts is tijdens het assistente-spreekuur bij twijfel of vragen altijd beschikbaar voor de assistente.