Praktijkondersteuning

POH-s

Sinds een aantal jaren zijn in onze praktijk ook praktijkverpleegkundigen (POH-s) werkzaam voor het leveren van zorg aan chronisch zieken en ouderen. Denk hierbij aan patiënten met astma/COPD, hart- en vaatziekten en Diabetes Mellitus type 2 (DM2). De POH-s heeft meer tijd voor het leveren van de nodige zorg, inclusief het controleren van de medicijnen en het praten over de gevolgen van uw ziekte voor uw dagelijks leven.

Komt u in aanmerking voor deze zorg, dan wordt u vanzelf doorverwezen door de huisarts.

 

POH-GGZ

Sinds begin 2014 hebben we praktijkondersteunders voor de geestelijke gezondheidszorg in de praktijk: een POH-GGZ. Zij ondersteunen de huisartsen in het behandelen van psychische en psychosociale klachten. Voor veel mensen is het een grote stap om doorverwezen te worden naar een psycholoog of GGZ-instelling. Ook is het sinds 1 januari 2014 niet altijd meer mogelijk om doorverwezen te worden. Daarom kunt u met uw vragen en/of klachten op het gebied van de geestelijke gezondheidszorg op een laagdrempelige manier verwezen worden naar een deskundige binnen de huisartsenpraktijk. Zij hebben meer tijd om met u in gesprek te gaan over uw klachten. Waar nodig sturen zij u alsnog door naar een specialist of bieden zij u bijvoorbeeld online-therapie aan. 

Wilt u in aanmerking komen voor deze zorg, overleg dan met uw huisarts. Uw huisarts kan u doorverwijzen naar de POH-GGZ. De POH-GGZ zal vervolgens een afspraak inplannen voor een intakegesprek en dit aan u doorgeven.

Het intakegesprek duurt 45 minuten. Vervolggesprekken duren 30 minuten.

De POH-GGZ kan:

  • uw klachten verhelderen;
  • u voorlichting geven over klachten, oorzaken en mogelijke oplossingen;
  • u advies geven over behandeling en verwijzing;
  • u nazorg bieden na behandeling in de GGZ.

 

Kosten

U hoeft voor de gesprekken met de praktijkondersteuners niet te betalen. De kosten worden vergoed door de basisverzekering. Uw eigen risico wordt niet aangesproken omdat de zorg onder huisartsenzorg valt. Ook hoeft u geen eigen bijdrage te betalen.

Wordt er aanvullend onderzoek verricht of wordt u doorverwezen, dan kunnen er kosten aan u doorberekend worden. Lees uw ziektenkostenpolis er op na welke kosten vergoed worden in uw aanvullend pakket.

 

Geheimhouding

De praktijkondersteuners hebben, net als alle andere medewerkers in de praktijk, een beroepsgeheim. Dit betekent dat alle informatie die u vertelt, niet zonder uw toestemming wordt uitgewisseld met anderen. De praktijkondersteuners hebben wel altijd de mogelijkheid om de huisarts te informeren en consulteren.