Sportduikkeuring

Dokter Kluizenaar is gecertificeerd sportduikerarts en verricht sportduikkeuringen. Zie verder www.scubadokter.nl.