Nieuws

Internetstoring (15-03-2017)

Door een stroomstoring bij de apotheek hebben wij momenteel geen internetverbinding. Aangezien wij die nodig hebben voor het dossierprogramma, kunnen wij niet in de agenda en niet in de dossiers. Daar waar mogelijk worden de patiënten die al ingepland stonden, wel gezien. 

Het is onduidelijk hoe lang de storing nog gaat duren. Wij vragen om uw begrip. 

 

Personeel (23-02-17)

Helaas hebben wij nog steeds te kampen met medewerkers die langdurig ziek zijn. Momenteel zijn er 4 van de 7 eigen assistentes geheel of gedeeltelijk afwezig. Waar mogelijk zetten we invalassistentes in. Yasmin en Sherella zijn voor langere tijd ingezet als invalassistente. Helaas is de wachttijd aan de telefoon en balie langer dan u van ons gewend bent of mag verwachten. We vragen uw begrip voor de situatie en kunnen u melden dat we er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen.

Dokter Van Haeff is sinds 13 februari jl. met zwangerschapsverlof. We wensen haar ook via de website natuurlijk een hele fijne tijd toe en hopen op een voorspoedige bevalling. Dokter Van Der Burgt (vorig jaar nog huisarts in opleiding in onze praktijk) neemt haar waar gedurende het zwangerschapsverlof.

 


Praktijkaccreditatie verlengd (21-12-16)

Gisteren is onze praktijk weer bezocht door een auditor van de NHG PraktijkAccreditatie (NPA), de organisatie die het keurmerk voor huisartsenpraktijken toekent. Na uitgebreide gesprekken met artsen, assistentes en de manager kregen we het mooie bericht dat de accreditatie voor weer een jaar toegekend is. Daar zijn wij natuurlijk erg trots op! Er blijven genoeg punten waar we in onze organisatie en dienstverlening aan moeten (blijven) werken, maar het is zonder meer een compliment voor de inzet van het gehele team.

 


Personeel (21-12-16)

Helaas hebben ook wij te kampen met medewerkers die ziek zijn. Momenteel zijn er 4 van de 7 assistentes afwezig. Waar mogelijk zetten we invalassistentes in, maar de wachttijd aan de telefoon en balie zullen langer zijn dan u van ons gewend bent of mag verwachten. We vragen uw begrip voor de situatie en kunnen u melden dat we er alles aan doen om u zo snel mogelijk te helpen.

 


Telefoonstoring (09-12-16)

Een hele tijd is het gelukkig weer goed gegaan met de telefooncentrale en hadden we weer korte(re) wachttijden. Afgelopen nacht heeft de provider een update geïnstalleerd waardoor er vandaag weer storingen zijn. Wij vinden dit heel vervelend maar moeten nu afwachten wanneer de storing verholpen is. Wederom vragen wij uw geduld. De spoedlijn kan gelukkig wel opgenomen worden, maar is echt alleen voor spoed (levensbedreigende) zaken bedoeld!

 


Griepvaccinatie 2016

Dit jaar houden we op donderdag 13 oktober de jaarlijkse griepprikdag. Op die dag is de praktijk alleen bereikbaar voor spoedgevallen. Er zullen geen gewone spreekuren gehouden worden, behalve door de POH-GGZ. Diverse medewerkers gaan op pad om mensen thuis de vaccinatie te geven, en het merendeel zal op de praktijk klaar staan om de bijna 2500 uitgenodigden een vaccinatie te geven. Voor meer informatie over de griepprik kunt u terecht op de website van het RIVM: http://www.rivm.nl/Onderwerpen/G/Griep/Surveillance/Stand_van_zaken_griep.

Alleen mensen die behoren tot de risicogroepen komen in aanmerking voor een volledige vergoeding van de griepprik door de zorgverzekeraar. Die mensen krijgen van ons een uitnodiging om de prik te komen halen. Heeft u geen oproep ontvangen maar wilt u wel de griepprik, dan kunt u deze tegen contante betaling van € 25,-- bij ons krijgen. U hoeft geen afspraak te maken, u kunt op donderdag 13 oktober gewoon binnenlopen en zich even melden aan de balie. Vaak vergoedt de werkgever of de aanvullende ziektenkostenverzekering de kosten van de griepprik. Desgewenst kunt u daarvoor een factuur meekrijgen om aan uw werkgever of zorgverzekeraar te geven. 

Wilt u checken of u zelf de griep heeft, kijk dan op Thuisarts.nl: https://www.thuisarts.nl/heb-ik-griep-griep-check.

 


Doktersassistente in opleiding

Van september 2016 tot februari 2017 zal Büsra bij ons stage lopen als 3e jaars doktersassistente-in-opleiding. Ze zal zich bezighouden met het beantwoorden van telefonische oproepen, het helpen van de patiënt aan de balie, het verzorgen van het assistente-spreekuur en het verwerken van de medische administratie. We wensen haar een goede tijd bij ons en hopen dat u haar in de gelegenheid stelt zich verder te ontwikkelen tot doktersassistente.

 


Huisartsen in opleiding (01-09-16)

Vanaf 01 september werken er weer 2 nieuwe huisartsen-in-opleiding in onze praktijk. Dokter van Kuijk werkt op woensdag, donderdag en vrijdag in de praktijken van dokter Schep en dokter Verboom. Dokter Bost werkt op maandag, woensdag en vrijdag bij dokter Kluizenaar en dokter van Haeff. Wij wensen hen een goede tijd bij ons en hopen dat u hen in de gelegenheid stelt zich verder te ontwikkelen tot huisarts.