Praktijkaccreditatie

Logo NPA

In 2005 heeft het Nederlands Huisartsen Genootschap (NHG) een eigen keurmerk ingevoerd: de NHG PraktijkAccreditatie (NPA). De gehele praktijk wordt doorgelicht op de gebieden Organisatie, Kwaliteit, Personeel en Financiën. Het motto van de NPA is: gerechtvaardigd vertrouwen in verantwoorde zorg

In de loop van 2010 zijn wij in onze praktijk gestart met het traject om tot de accreditatie te komen. Verschillende werkafspraken, schema's en protocollen zijn opgesteld of aangescherpt en ingevoerd in de praktijk. Denk hierbij aan een protocol hygiëne, een document functieomschrijvingen, een kwaliteitssysteem en een voorraadbeheersysteem. In de loop van 2011 heeft een auditor de praktijk bezocht en hebben we de accreditatie behaald. We zien het behalen van deze accreditatie niet als een eindpunt, maar als een bevestiging dat we op de goede weg zijn met de kwaliteit van onze organisatie en de geleverde zorg. Elk jaar zullen we weer beoordeeld worden en kunnen we laten zien hoe we bezig zijn met verder ontwikkelen.

Ook u kunt uw bijdrage leveren aan onze praktijk. Ten eerste kunt u uw mening over de geleverde zorg delen middels een online enquête. De huisarts kan u vragen of u zo'n enquête wilt invullen, maar u mag er ook zelf naar vragen. U krijgt dan per e-mail de uitnodiging toegestuurd. We stellen het zeer op prijs stellen als u op deze manier meewerkt aan het nog verder verbeteren van onze geleverde kwaliteit. De resultaten van deze enquête kunt u hier nalezen.

Daarnaast kunt u op- en/of aanmerkingen altijd kwijt bij de assistente aan de balie of via het contactformulier op deze website.

Zo weten we hoe u als patiënt de praktijk ervaart en kunnen we verbeterpunten ontdekken.