Afspraak maken

De huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes hebben alleen spreekuren op afspraak. Voor het maken van een (telefonische) afspraak kunt u de praktijk op werkdagen van 08.00u tot 17.00u bereiken. In verband met de planning verzoeken wij u vriendelijk zoveel mogelijk 's ochtends te bellen, als u dezelfde dag nog terecht wilt. Ook voor het aanvragen van een huisbezoek adviseren wij u zo vroeg mogelijk te bellen.

Onze praktijk is via een centraal nummer bereikbaar: 030 - 244 44 00. U hoort eerst een keuzemenu:

- kies "1" voor spoed;

- kies "2" voor het aanvragen van herhaalrecepten;

- kies "3" als u patiënt bent bij dokter Kluizenaar;

- kies "4" als u patiënt bent bij dokter Schep;

- kies "5" als u patiënt bent bij dokter Verboom;

- kies "6" voor intercollegiaal overleg (alleen voor collega's!).

Het is vaak druk aan de telefoon, we vragen u het gesprek zo kort mogelijk te houden. De assistente zal u vragen naar uw geboortedatum en de reden van uw contact. Dit doet zij niet uit nieuwsgierigheid, maar om te kunnen bepalen hoe spoedeisend uw vraag is, of u wellicht meer tijd nodig heeft (een dubbele afspraak) en of u wellicht met uw zorgvraag bij een van de praktijkverpleegkundigen of een van de assistentes terecht kan. Soms zal de assistente u, eventueel na overleg met de huisarts, telefonisch een advies geven.

Hier vindt u een filmpje met uitleg over 'triage'.

Wilt u de uitslag weten van een lab-onderzoek? Dan vragen wij u na 11.00u te bellen in verband met de drukte aan de telefoon.

De assistente moet zich, net als de huisarts en de andere medewerkers in de praktijk, houden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen, dat als u iets met haar bespreekt, zij dat nooit met derden zal bespreken zonder uw toestemming.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Afspraak annuleren
De beschikbare tijd van onze medewerkers is kostbaar. Wanneer u niet op uw afspraak op het spreekuur van de huisarts, praktijkondersteuner of assistente kunt komen, verzoeken wij u dringend dit - indien mogelijk - uiterlijk 24 uur van tevoren te laten weten. Wij kunnen de vrijgekomen tijd dan nog gebruiken voor andere afspraken.

Wij merken op dat het steeds vaker gebeurd dat patiënten vooral bij de praktijkondersteuners niet verschijnen. Het is in het belang van uw eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid dat u op de gemaakte afspraak komt!