Afspraak maken

De huisartsen, praktijkondersteuners en assistentes hebben alleen spreekuren op afspraak. Voor het maken van een (telefonische) afspraak kunt u de praktijk op werkdagen van 08.00u tot 17.00u bereiken. Als u dezelfde dag nog terecht wilt, moet u in ieder geval voor 1300u bellen. De kans is dan het grootst dat er in de agenda nog plek beschikbaar is.

Voor het aanvragen van een huisbezoek moet u voor 1130u bellen. Daarna is het vaak niet meer mogelijk nog een huisbezoek op dezelfde dag in te plannen.

Vanzelfsprekend geldt dit alles niet voor spoedgevallen.

Onze praktijk is via een centraal nummer bereikbaar: 030 - 244 44 00. U hoort eerst een keuzemenu:

- kies "1" voor spoed;

- kies "2" voor het aanvragen van herhaalrecepten;

- kies "3" als u patiënt bent bij dokter Kluizenaar;

- kies "4" als u patiënt bent bij dokter Schep;

- kies "5" als u patiënt bent bij dokter Verboom;

- kies "6" voor intercollegiaal overleg (alleen voor collega's!).

Het is vaak druk aan de telefoon, we vragen u het gesprek zo kort mogelijk te houden. De assistente zal u vragen naar uw geboortedatum en de reden van uw contact. Dit doet zij niet uit nieuwsgierigheid, maar om te kunnen bepalen hoe spoedeisend uw vraag is, of u wellicht meer tijd nodig heeft (een dubbele afspraak) en of u wellicht met uw zorgvraag bij een van de praktijkverpleegkundigen of een van de assistentes terecht kan. Soms zal de assistente u, eventueel na overleg met de huisarts, telefonisch een advies geven.

Hier vindt u een filmpje met uitleg over 'triage'.

Wilt u de uitslag weten van een lab-onderzoek? Dan vragen wij u pas na 11.00u te bellen in verband met de drukte aan de telefoon.

De assistente moet zich, net als de huisarts en de andere medewerkers in de praktijk, houden aan het beroepsgeheim. Dat wil zeggen, dat als u iets met haar bespreekt, zij dat nooit met derden zal bespreken zonder uw toestemming.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

Afspraak annuleren
De beschikbare tijd van onze medewerkers is kostbaar. Wanneer u niet op uw afspraak op het spreekuur kunt komen, willen wij dat graag zo snel mogelijk weten. Wij kunnen de vrijgekomen tijd dan nog gebruiken voor andere afspraken.

 

Voor afspraken bij de huisarts en assistente kunt u tot 24 uur van tevoren afbellen.

Voor afspraken bij de praktijkverpleegkundige of POH-GGZ kunt u zich tot 2 dagen van tevoren afbellen.

Wij merken op dat het steeds vaker gebeurd dat patiënten vooral bij de praktijkondersteuners niet verschijnen. Het is in het belang van uw eigen lichamelijke en geestelijke gezondheid dat u op de gemaakte afspraak komt!