Privacy

De wet op de privacy en de richtlijnen van de KNMG verplichten ons zeer zorgvuldig om te gaan met uw gegevens. Daarom hanteren we een aantal regels.

- Alle computers zijn beveiligd middels een inlog.

- Het dossierprogramma op onze computers is beveiligd middels een inlog.

- De inhoud van de dossiers wordt via een zeer beveiligde verbinding bewaard op en gelezen vanaf een externe server.

- Wilt u zich inschrijven in onze praktijk, dan dient ieder gezinslid zich te legitimeren met een geldig ID. Hiervoor kan een paspoort, ID-kaart, rijbewijs of verblijfsvergunning gebruikt worden.

- Wilt u een verwijzing, lab-formulier of dossier ophalen, dan kan er om uw legitimatie gevraagd worden.

- Wilt u een verwijzing of lab-formulier voor een ander (bijvoorbeeld uw buren of kind vanaf 12 jaar) ophalen, dan dient u een door die persoon ondertekende toestemmingsverklaring te tonen. 

- Bij verhuizing naar een andere praktijk wordt uw dossier opgestuurd (hetzij digitaal hetzij op papier hetzij beiden).

- De praktijkhoudend huisarts is de eigenaar van het dossier. U heeft recht op inzage in uw dossier en indien gewenst een afschrift van de inhoud. Maak een afspraak via de assistente indien u inzage wilt (houd rekening met enige wachttijd in verband met het klaar zetten van het dossier).

 

Mocht u vragen hebben rondom privacy dan kunt u die kenbaar maken via het contactformulier.